Vystoupily ze stínu – Alena Kučerová

U příležitosti otevření zrestaurovaného sochařského ateliéru Věry a Vladimíra Janouškových uvádíme pravidelný cyklus přednášek s Markétou Čejkovou věnovaných výtvarným umělkyním tvořícím ve 20. století. Nejmladší členka umělecké skupiny UB 12 Alena Kučerová ve svém díle pracuje perforovanými plechy, technickým materiálem, který se v jejím pojetí proměňuje ve scény koupání, krajin či her. Návštěvníci si vysvětlí původ této techniky, její specifika i proměny a podívají se na paralely s dalšími umělci. Budou se věnovat zajímavému kontrastu plechového materiálu a zobrazení ženského aktu. K jasně rozpoznatelnému výtvarnému projevu Aleny Kučerové však budou prezentovány i její práce textilní či ilustrátorské.

Termín: 8. 2. 2024 od 17:30

Vstupenky k dostání na GoOut (zde) nebo na pokladně Musea Kampa.

VYPRODÁNO: Komentovaná prohlídka výstavy Michaela Rittsteina s autorem

22/1 od 18:00, 220/130 Kč

VYPRODÁNO: Komentovaná prohlídka výstavy Michaela Rittsteina s autorem

15/2 od 18:00, 220/130 Kč