_DSC2018
_DSC7262
_DSC7265
_DSC7266

květen– červenec 2018

Vladimír Kopecký

Připravili jsme pro vás komorní výstavu aktuálních prací významného skláře a malíře Vladimíra Kopeckého (*1931, Svojanov), absolventa výtvarného školení u proslulých umělců, jako byli René Roubíček, Stanislav Libenský a Josef Kaplický.

Svoji kariéru začal v padesátých letech, kdy se podílel na fenomenálním úspěchu československého pavilonu na EXPO ’58 v Bruselu. První samostatnou výstavu obrazů uspořádal v roce 1970 ve Špálově galerii v Praze. Na dlouhou dobu to byla poslední veřejná výstava připravená význačným českým výtvarným teoretikem Jindřichem Chalupeckým.

Tvorba Vladimíra Kopeckého zahrnuje celou řadu přístupů. Autora můžeme zařadit jak ke gestické malbě, tak i geometrické abstrakci, nedílně se ovšem řadí také mezi umělecké skláře. Právě na tomto širokém „stylovém“ a materiálovém rozpětí a v neuvěřitelné výtvarné invenci tkví obrovská Kopeckého síla.

V Museu Kampa je představena kolekce děl z posledních dvou let: zejména cyklus téměř minimalistických obrazů s centrálním motivem trojúhelníku, jehož tvar se opticky proměňuje v závislosti na zvolené barevné kombinaci; Kopeckého malířský projev je v tomto cyklu střízlivý, naplno nechává vyniknout samotný motiv. Trojúhelník je jedním z nejdůležitějších konstrukčních prvků v dějinách umění, jeho pomocí, ústupem spojených čar k obzoru, umělci budovali prostor. V symbolické rovině reprezentuje duchovní hierarchii, zároveň je trojúhelníková kompozice často používána ve starém i moderním umění. Kopeckého barevné plochy v sobě všechny tyto významy latentně obsahují. Jejich protipólem je velká, téměř monochromatická kresba ukazující Kopeckého v poloze velkého výtvarného gesta. Kolekci doplňuje už zmiňovaná „prostorová skleněná kresba“ vytvořená speciálně pro tento prostor.

Kurátorka: Helena Musilová
Komorní galerie