12/9 – 6/12 2023

Oči Státní bezpečnosti

Zveme na podzimní exteriérovou výstavu Oči Státní bezpečnosti v parku Kampa, jež má podtitul Organizace, příslušníci a akce Správy sledování StB. Hlavními tématy výstavy jsou sledovací útvary Státní bezpečnosti a fotografie historických osobností, významných událostí a míst, které v období komunistického režimu pořídili jeho pracovníci. Přiblíženy jsou zde například sledovací akce tajné policie proti Václavu Havlovi, Pavlu Kohoutovi, Janu Patočkovi, Františku kardinálu Tomáškovi, Františku Krieglovi či západním diplomatům. Popsány jsou rovněž struktury Správy sledování, její pracovníci, náčelníci a spolupracovníci. Představena je služební kariéra Antonína Kavana, který stál v čele sledovacího útvaru několik desetiletí. Pozornost je rovněž věnována zpravodajské technice, kterou Správa sledování StB využívala. Popsána jsou utajovaná místa,  odkud pracovníci tajné policie sledovali vybrané objekty.

Plenérovou výstavu společně připravily Muzeum paměti XX. století a Museum Kampa ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek a Prague City Tourism. Výstava bude ke zhlédnutí od 12. září do 6. prosince 2023 na Kampě. Jeden výstavní panel byl rovněž umístěn v nedaleké věži kostela sv. Mikuláše, kde se nacházela pozorovatelna StB s krycím názvem „Kajka“.

K výstavě bude na konci září vydán dvojjazyčný katalog.