Lasota modrý

30/8/2019 - 8/9/2019

NEW IN 2019 nová díla ve sbírce Musea Kampa

Posláním Musea Kampa je podporovat vztah domácích i zahraničních návštěvníků k výtvarnému umění, seznamovat veřejnost s moderním a současným výtvarným uměním a přispívat k znovuvytvoření a posílení povědomí kulturních hodnot a tradice. Museum Kampa, založené významnou čechoameričankou, sběratelkou a mecenášku Medou Mládkovou, zakladatelkou Nadace Jana a Medy Mládkových, která Museum zřizuje, patří k nejvyhledávanějším galerijním institucím v Praze, vedle toho spravuje jednu z nejdůležitějších sbírek v Česku, soustředěnou zejména na umění 20. století, s občasnými přesahy ke století 19. a 21.

Jádro kolekce tvoří původní sbírka Jana a Medy Mládkových, která se vedle děl Františka Kupky a Otty Gutfreunda soustředila zejména na autory tzv. neoficiální scény, kterým její podpora usnadňovala často nelehký život v socialistickém Československu. Meda Mládková byla přes veškerý svůj zájem a znalosti přece jenom odkázána na místní prostředníky, kteří díky neexistenci klasické výtvarné scény nemohli informačně pokrýt všechno; např. stranou pozornosti Medy Mládkové tak zůstala většina mimopražských autorů. Nicméně tato základní kolekce představuje obrovskou hodnotu, jak uměleckou, tak kulturní.

Současná akviziční politika, vedle doplňování základního fondu, se soustřeďuje na doplnění autorů, kteří z různých důvodů stáli mimo pozornost Medy Mládkové, většinou proto, že se pohybovali v regionech. Kromě nich se začala pozornost soustřeďovat také na díla autorů, kteří po násilném ukončení Pražského jara odešli do zahraničí – za zmínku stojí například kolekce děl Františka Kyncla nebo Tomáše Rajlicha.

V rámci dlouhodobého cyklu New In! (přírůstky Musea Kampa) představujeme třineckého autora Milana Lasotu, jehož dílo ukazuje modifikace konceptuálního umění mimo hlavní umělecká centra.

kurátorka: Helena Musilová

Schulzovo křídlo 1. patro