Stálé workshopy Musea Kampa pro školy

KUFŘÍK Z FRANCIE

Když se paní Meda Mládková přestěhovala do Prahy, nepřivezla s sebou jen svá zavazadla, ale i jeden starý kufr s nápisy FRANCE a PARIS. Co se v kufru ukrývá? A komu původně patřil? Proč si jej paní Meda nechala? Mělo cenu vézt ho přes celý oceán? A jaká další tajemství se ukrývají v Museu Kampa? Přijďte s dětmi lehce tvořit, lehce poznávat a hodně si užívat prostor muzea na břehu Vltavy. Workshop na hranici pohádky a hry pomůže dětem poznat pojmy obraz, socha, muzeum, umělec a další.

Vhodné pro MŠ a první třídy ZŠ
Cena: 100 Kč* / účastník
workshop trvá 60-90 minut


TAJEMSTVÍ PANÍ MEDY

Kdo je paní Meda? Co se mele v Sovových mlýnech uprostřed Prahy? K čemu jsou sochy na nádvoří? A kam vůbec zmizelo mlýnské kolo? Kdo sedává na velké židli ve Vltavě? Snad ne ti tučňáci?! Workshop je složený z krátkých více či méně výtvarných etud, které provází děti příběhem paní Medy Mládkové a jejího Musea Kampa v Sovových mlýnech na Malé Straně.

Vhodné pro MŠ a první třídy ZŠ.
Cena: 100 Kč* / účastník
workshop trvá 60-90 minut


KUPKOVA LABORATOŘ I.

Co to je – Tvar modré, Román růžové, Červené žebroví?! Copak se v té galerii snad zbláznili? A že obraz, na kterém nic nepoznám, je umění?

Cesta malíře Františka Kupky k abstrakci vedla jinudy než cesta jeho současníků – solitér s českými kořeny si všímal ve světě kolem sebe především barev. Jednotlivým tónům přiřazoval různé charaktery, vlastnosti a důležitost.

Děti si během výtvarného workshopu vyzkouší, jak se konkrétní místa a tvary mění v abstraktní dílo právě pomocí barev.

Vhodné pro I. stupeň ZŠ 
Cena: 100 Kč* / účastník
workshop trvá 90 minut


KUPKOVA LABORATOŘ II.

František Kupka žil a tvořil na přelomu 19. a 20. století, svět kolem něho se rychle měnil,  objevovaly se nové technologické vynálezy a doba se zrychlovala. Kupka se pod vlivem těchto nových časů snažil na svých plátnech přeformulovat malířskou tradici a přispěl tak ke vzniku moderního umění. Program Kupkova laboratoř II. se opírá o téma pohybu. Pomáhá žákům a studentům objasnit malířovu cestu k abstraktnímu umění, která vedla jinudy než cesta Picassa či Maleviche. Během výtvarného workshopu pak děti samy vyzkouší, kde jsou hranice výtvarného umění při snaze zachytit pohyb.

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Cena: 100 Kč* / účastník
workshop tvá 90-120 minut


NA VLNĚ ABSTRAKCE

Kdo je František Kupka? Kde bere umělec inspiraci? Co znamená tvořit jinak? Může být umělec slavný za svého života? Záleží úspěch nebo neúspěch jen na osobnosti samotného umělce? Má jít s proudem, nebo naopak proti němu?

Interaktivní workshop probíhá formou hry, během níž jsou žáci a studenti stavěni do různých rolí. V průběhu jsou společně s malířem postaveni před určitá rozhodnutí, která dovedla Františka Kupku až k abstraktnímu umění. Program pomáhá poznat životní i uměleckou cestu jednoho z nejvýraznějších českých umělců.

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Cena: 100 Kč* / účastník
workshop trvá 90-120 minut


NA HRANĚ S OTTO GUTFREUNDEM

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles v roce 1908 když poznamenal, že Braqueův obraz je plný „bizarre cubiques“ – plný malých bizarních kostiček. Ačkoliv bylo pojetí nejprve hanlivé, název se brzy ujal. Kubismus se pro svou neobvyklost a neotřelost začal dostávat do povědomí široké veřejnosti. Český kubismus se rozvíjel zcela ojedinělým způsobem v malířství, sochařství, architektuře i užitém a dekorativním umění převážně mezi lety 1910 až 1914. My se zaměříme na dílo Otto Gutfreunda, prostřednictvím něhož poznáme, jak kubistické sochařství tvaruje hmotu a prostor. Autorovy sochy z 20. let 20. století nám dodají porovnání, jak radikální pojetí kubistického tvarosloví skutečně bylo. Žáci si na workshopu vyzkouší modelaci jak „bizarních kostiček“, tak i elegantních tvarů soch v duchu civilismu.

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ.
Cena: 100 Kč* / účastník
workshop trvá 90-120 minut


TAJE MLÝNŮ VÁCLAVA SOVY
architektonický workshop

Jak na nás působí architektura a jak se staví dům? A co teprve muzeum?! Která galerie má tvar spirály a čím je zajímavá budova Sovových mlýnů, sídlo Musea Kampa? To a mnohem více se dozvíte na našem workshopu, kde si mimo jiné vyzkoušíte roli architekta! Žáci se seznámí se zásadními jmény české architektury a nebudeme se vyhýbat ani zahraničním ikonám.

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Cena: 100 Kč* / účastník
workshop trvá 90-120 minut


JAK SE DĚLÁ VÝSTAVA?

Věděli jste, že se v muzeu každou chvíli posunují zdi? Přijďte poodhalit tajemství muzejního provozu a vyzkoušet si, co to znamená mít jej na starost. Žáci se promění v ředitele vlastního muzea a naplánují celou výstavu včetně transportu a instalace uměleckých děl. Dozvědí se více o fungování kulturní instituce, zjistí, jak těžké je nainstalovat tunovou sochu nebo jak se muzeum chrání od zlodějů.

Vhodné pro ZŠ a SŠ
Cena: 100 Kč* / účastník
workshop trvá 90-120 minutKOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Vedle workshopů k nám můžete zavítat i na komentovanou prohlídku. Společně s žáky projdeme výstavu, seznámíme se s prací umělců a budeme diskutovat nad tématy nejen z oblasti výtvarného umění. Komentované prohlídky baví, propojují učivo a otevírají i témata, na která není ve výuce dostatek prostoru.

Cena: 80 Kč* / účastník

 

*Uvedená cena platí při minimálním počtu 10 účastníků.

 

3D PRŮVODCI PO MUSEU KAMPA

Už jste u nás viděli většinu stálých programů nebo si chcete se třídou projít Museum Kampa sami? Nevadí. Připravili jsme pro Vás 3D pracovní listy, které dětem v něčem lektora z masa a kostí nahradí. Samoobslužný list ve dvou variantách (pro mladší a starší děti) zábavnou a hravou formou seznamuje dítě s historií Sovových mlýnů, Medou Mládkovou a malířem, který stál u zrodu abstraktního umění, Františkem Kupkou.

Za 25 Kč dostane dítě pracovní 3D list, 3D brýle a tužku.

 

 

Jak workshopy probíhají?

S žáky si nejprve prohlédneme Vámi zvolenou výstavu, budeme si s nimi povídat o uměleckých dílech i jejich autorovi zábavnou a srozumitelnou formou. V druhé části programu budou studenti sami tvořit ve výtvarném ateliéru. Samotná výtvarná činnost je vždy spojena s právě absolvovanou prohlídkou a prací umělce, je inspirovaná jeho dílem i myšlenkami. Workshop tak umožní poznat tvorbu dané umělecké osobnosti z obou stran – teoreticky i prakticky.

Workshopy trvají 60–120 minut, v závislosti na konkrétním programu, prohlídky kolem 1 hodiny. Prohlídky a workshopy také rádi přizpůsobíme osnovám dané třídy i jejím specifickým potřebám (RVP).

Pokud Vás nabídka našich vzdělávacích programů zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím emailu rezervace@museumkampa.cz či na tel. čísle 771 139 338. Kromě informací o Vámi vybraném programu je nutné uvést také věk a přibližný počet žáků, dále pak termín a čas, kdy plánujete Museum Kampa navštívit. Otevírací doba musea je od 10 do 18 hodin od pondělí do neděle.

Těšíme se na Vás!

Lektorský tým Musea Kampa

Karta pro učitele

věrnostní program s možností získat členství v Klubu přátel Musea Kampa