Komentovaná prohlídka výstavy Zdenky Rusové s kurátorkou Martinou Vítkovou

, 100/60 Kč

Zdenka Rusová (*1939 – ) je grafičkou, kreslířkou, pedagožkou, první ženou – profesorkou grafiky v Norsku a první žena – rektorka vysoké umělecké školy ve Skandinávii. Její doménou je kresba tuší a perem, v grafice suchá jehla a lept, ale vyzkoušela i jiné techniky tisku a malbu. Vyvolala v Norsku velkou diskusi o možnostech výuky, která vedla k reformě norského uměleckého školství. Narodila se a studovala v Čechách, jejími spolužačkami byly například Eva Bednářová a Alena Kučerová nebo Miloš Ševčík, který se stal jejím manželem. Roku 1970 emigrovala do Norska  a přes počáteční těžkosti s jazykem se velmi rychle vypracovala na pozici respektované grafičky a brzy i pedagožky. Soupis jejích výstav je obsáhlý, ale převážně zaměřený na Skandinávii, případně Německo. Díky výstavním projektům cestovala po mnoha místech země, včetně Sámska. Do Čech se nevracela, i když několikrát byla její grafická práce poloviny 60. let prezentována díky sbírkotvorným galeriím. Její norská tvorba zůstává v Čechách stále neznámá, stejně jako její osoba. 

Výstavou provede a s fascinující osobností Zdenky Rusová diváky seznámí kurátorka Martina Vítková.

Termín: 14. 5. 2024 od 18:00

Vstupenky k dostání na GoOut (zde) nebo na pokladně Musea Kampa.

Komentovaná prohlídka výstavy Veselý Merta s kurátorem Janem Skřivánkem