Komentovaná prohlídka výstavy Jan Merta — Petr Veselý s umělcem Janem Mertou

Jan Merta (*1952) i Petr Veselý (*1953) patří mezi výrazné malířské osobnosti z generace umělců, kteří na výtvarnou scénu vstoupili v osmdesátých letech. Veselý ve svých obrazech tíhne k maximální oproštěnosti a zjednodušení, zatímco Merta se nevyhýbá ani pestré barevnosti a rozvinuté narativnosti. I v námětech působí hravěji než Veselý, ale zdaleka to není pravidlo. Oba také s oblibou vybočují mimo pole toho, co je od nich očekáváno. Malba je pro jednoho i druhého především vyjádřením něčeho, co nelze říci jinak. Obraz v jejich pojetí má smysl, jen když nejde převyprávět, když každý tah štětce má svou váhu a důležitost. Cílem jejich společné výstavy není hledat vnější podobnosti jejich obrazů, ale upozornit na vnitřní spřízněnost jejich tvorby. Nejde o to, že některé náměty mají společné, ale že sdílejí základní přístup k malbě jako svébytnému jazyku poznání a pojmenování okolního světa. Myšlenka vystavit Mertovy a Veselého obrazy vedle sebe vychází z přesvědčení, že vzájemný dialog či konfrontace jim neubírají na naléhavosti, ale že se naopak navzájem umocňují či doplňují. Díla jednoho mohou napomoci lepšímu čtení obrazů toho druhého. Na komentované prohlídce výstavy si návštěvník bude moct poslechnout přímo jednoho z umělců, tentokrát Jana Mertu v doprovodu kurátora výstavy Jana Skřivánka. 

Termín: 11. 4. 2024 od 18:00

Vstupenky k dostání na GoOut (zde) nebo na pokladně Musea Kampa.

VYPRODÁNO: Komentovaná prohlídka výstavy Michaela Rittsteina s autorem

7/3 od 18:00, 220/130 Kč

Domov není místo, je to pocit – Víkendová dílna pro děti k výstavě Jan Merta — Petr Veselý

20/4 od 14:30, 100/50 Kč