Komentovaná prohlídka výstavy Aleny Foustkové s autorkou a kurátorkou

Poslední příležitost si projít výstavu Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem božím s autorkou Alenou Foustkovou a kurátorkou výstavy Klárou Vavříkovou.

Alena Foustková se ve své výstavě zabývá ženským traumatem hned v několika rovinách. V jednotlivých objektech, výšivkách, asamblážích i videoprojekci se autorčina osobní traumata střetávají s kolektivní ženskou zkušeností. Některé z prací nás pak zavedou až ke kořenům křesťanského učení, pokrouceným po staletí cizelovanými výklady, jež se v mnohých ohledech staly nástrojem k hromadné represi žen.

Termín: 27. 1. 2024 od 14:00

Na komentovanou prohlídku není nutná rezervace, pro účast stačí platná vstupenka na výstavu.

Kurátorská komentovaná prohlídka Ateliéru manželů Janouškových

24/1 od 17:00, 150/100 Kč

VYPRODÁNO: Komentovaná prohlídka výstavy Michaela Rittsteina s autorem

15/2 od 18:00, 220/130 Kč