Komentovaná prohlídka výstavy Vlasty Prachatické: Portréty

Museum Kampa zve na komentovanou prohlídku výstavy Vlasty Prachatické Portréty s kurátorem výstavy Pavlem Brunclíkem. Komentář bude věnován, mimo obecně historických souvislostí autorčiny tvorby, výkladovým možnostem, jež jsou ve vztahu k jejímu dílu spojeny s myšlením Wilhelma Diltheye, Martina Bubera, Emmanuela Levinase ad. Předpokládáme, že tak mohou být osvětleny některé z podstatných stránek mimořádné autorčiny sochařské obrazotvornosti, a to z hledisek, která přináší filosofie dialogu, Levinasovy úvahy o tváři, o existenciální zkušenosti spojené s komunikativním setkáním a etické podmíněnosti našeho vidění ad.

Výstavou Vás provede kurátor Pavel Brunclík.

Těšíme se v úterý 15. 1. od 18:30

Rezervace na rezervace@museumkampa.cz

Cena: 80 Kč / 60 Kč student, senior

10/11/18 Dílna pro děti s rodiči

10/11/18 Museum Kampa pro rodiny od 15:00

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Praha byla krásnější než Řím?

9/2/2019 od 15:00