MUSEUM V KAPSE od února 2021

Museum v Kapse je zájmový výtvarný kroužek, který vychází z výstav v Musea Kampa. Společně budeme poznávat a tvořit – lekce jsou vedeny jako galerijní animace, které na sebe navazují a mají stanovené i jednotlivé dílčí cíle. Našim cílem je, aby děti bavilo chodit na výstavy a chceme rozvíjet jejich kreativitu, fantazii a tvořivost.

V době uzavření musea, v návaznosti na vládní nařízení, nabízíme možnost připojit se k lekcím online z pohodlí domova, všechny lekce se snažíme přizpůsobit domácím podmínkám. Jakmile to bude možné, vrátíme se opět do galerijního prostředí na Kampě.

Kapacita kroužku je 10 dětí, což zaručuje individuální přístup zkušené lektorky.

Od 22.2., předběžné přihlášky na email lektorskeoddeleni@museumkampa.cz nejpozději do 19.2..
kroužek se otevírá při minimálním počtu pěti dětí
První lekce zdarma. Dále se děti zapisují na celé pololetí.

Cena: 1800 Kč za pololetí (cca 18-20 lekcí)

Dotazy zasílejte na lektorskeoddeleni@museumkampa.cz, případně volejte či pište na 771 139 338.

6-10 let

...

pondělí 16:00–18:00

Během online lekcí na děti tentokrát čeká možnost vytvořit si na dálku své osobní sbírky umění, postavit pro ně vlastní galerie a uspořádat své první výstavy. Až se vrátí zpátky do musea, budou objevovat tajemství Sovových mlýnů, radovat se z nejnovějších uměleckých děl v expozicích a hlavně společně poznávat, přemýšlet a tvořit!

LÉTO PRO DĚTI

27.–31. 7. a 10.– 14. 8.

Slyšet nebe

workshop k výstavě Olgy Karlíkové Naslouchání