MUSEUM V KAPSE od září 2020

Museum v Kapse je zájmový výtvarný kroužek pro školáky i předškoláky, který vychází především z výstav v Museu Kampa. Společně budeme poznávat a tvořit, nově otevřený ateliér nabídne dětem prostor pro hru a zábavu. Lekce jsou vedeny jako galerijní animace, které na sebe navazují a mají stanovené i jednotlivé dílčí cíle. Našim cílem je, aby děti bavilo chodit na výstavy a chceme rozvíjet jejich kreativitu, fantazii a tvořivost.

Kapacita kroužku je 10-12 dětí, což zaručí individuální přístup zkušené lektorky.

Od 7. 9., předběžné přihlášky na email lektorskeoddeleni@museumkampa.cz nejpozději do 1.9.
kroužek se otevírá při minimálním počtu pěti dětí
První lekce zdarma. Dále se děti zapisují na celé pololetí.
Cena: 1800 Kč za pololetí (cca 18-20 lekcí)
cena za Museum v Kapse pro předškoláky je 1500 Kč a v jejím rámci je zahrnuto i rodinné vstupné do muzea v hodnotě 520 Kč
Dotazy zasílejte na lektorskeoddeleni@museumkampa.cz, případně volejte či pište na 771 139 338.

3-5 let

...

středa 15:00–16:00

Strávíme čas v duchu: muzeum v kapse, tvořivost ven! Budeme navštěvovat výstavy v našem muzeu a vždy se zaměříme na jedno téma. Poznáme tak například Františka Kupku a seznámíme se s abstraktním uměním. Ale nebudeme jen koukat, naopak se sami zapojíme a na návštěvu výstavy navážeme výtvarnou aktivitou. Cílem kurzu je u dětí rozvíjet výtvarné cítění a podpořit jejich vlastní tvořivost.

6-10 let

...

pondělí 16:00–18:00

Mít museum v kapse znamená pokusit se společně každý týden rozluštit tajemství uměleckých děl, prošmejdit Sovovy mlýny od sklepa po střechu, nahlas s ostatními přemýšlet o autorech, obrazech, sochách i architektuře a především pravidelně vytvářet vlastní malá umělecká díla! Výstupem z celého kroužku je vždy komorní výstava, kterou se společně naučíme zorganizovat!

11-13 let

...

čtvrtek 16:00–18:00

Dozvíte se, kdo to byl František Kupka nebo Eva Kmentová a jak vzniká tak velká umělecká sbírka, jako ta naše. Představíme si, jak se tvořily výstavy v minulosti a některé z nich si zkusíme i  zrekonstruovat. Budeme navštěvovat naše výstavy a povíme si o nich prostě všechno. Proč vystavujeme zrovna tyto umělce a díla, jak se k nám dostala, nebo to, proč jsou zdi zrovna takto barevné. Následně si vyzkoušíme vytvořit dílo za pomoci podobných technik, které jsme mohli vidět na výstavě. No prostě se z nás stanou tak trochu teoretici umění a tak trochu umělci.