D3

Po roce 1970 se Vladimír Janoušek dostal na index a nemohl dále nemohl vystavovat ani publikovat, veškeré významné veřejné realizace mu byly znemožňované. Stáhl se tehdy do ústraní, do bezpečí svého ateliéru.

Foto: Vladimír Janoušek, 1968

Kurátor Karel Srp o tomto období píše: „Náměty Janouškových plastik a reliéfů pronikalo společné téma uzavření. Projevilo se v pohledu z okna, měnícího se v neprůhledné zrcadlo, vracející pohled, ve výklopném reliéfu Okno/zrcadlo (1978), i v prázdnu kolem stolní desky u Postavy u stolu (1977). Spojnicí těchto protikladných stavů se stala osamělá Hlava (1982) s kyvadlem zapuštěným mezi jejím černým, stinným obrysem, a tělem, vytvořeným z hliníkových plátů, nesoucí svůj čas v sobě. Tyto práce uskutečnil Janoušek v období přinuceného stažení se z veřejného života. Soustřeďoval se na prostory uvnitř sebe.“

Okno/zrcadlo, 1978, laťovka, hliníkový vrstvený plech, železo, polychromie, 100 × 83,5 × 10 cm

Okno/zrcadlo, 1978, laťovka, hliníkový vrstvený plech, železo, polychromie, 100 × 83,5 × 10 cm

B2

17. prosince

B3

19. prosince