F3

Foto: Výstava Otto Herberta Hajeka v galeriii Václava Špály v Praze, zleva Vladimír Janoušek, paní Hájková, Otto Herbert Hajek, Stanislav Kolíbal, sedí Jaromír Zemina, 60. léta

Milena Slavická, UB 12: studie, rozhovory, dokumenty, s. 18

V roce 1960 se oba manželé Janouškovi stali spoluzakladateli skupiny UB 12, kterou Kateřina Štroblová charakterizuje následovně: „UB 12 neměla společný program či manifest; byla založena zejména na přátelských vztazích, jež byly i mezigenerační. Platforma skupiny umožňovala jednotlivým členům věnovat se svobodně vlastní tvorbě bez mantinelů skupinového programu či manifestu.“ Ve skupině kolem teoretiků Jiřího Šetlíka a Jaromíra Zeminy byli dále například Adriena Šimotová a Jiří John, Alena Kučerová, Stanislav Kolíbal a Vlasta Prachatická či Daisy Mrázková.

Pohled do výstavy skupiny UB 12 ve výstavní síni Československého spisovatele, 1962

(v pozadí obrazy Václava Bartovského a bysty Vlasty Prachatické)

F4

12. prosince

A4

14. prosince