F2

Vladimír Janoušek, Dívka s krystalem pro Laternu Magiku, 1958-59, polychrom. sádra, drát, v. 185 cm Nadace Věry a Vladimíra Janouškových, foto Ondřej Polák

Další výraznou realizací Vladimíra Janouška byla socha sedící dívky s krystalem v ruce pro foyer Laterny magiky v pražském paláci Adria, otevřená na jaře roku 1959. Kurátor Karel Srp o ní píše: „Z dobových fotografií si lze učinit představu o způsobu umístění Janouškovy plastiky. Nacházela se ve foyer divadla při stěně na kruhovém soklu, stojícím na podlaze složené z ostrých, nepravidelných krystalinických mnohoúhelníků benátské dlažby. Osvětlovalo ji pět bodových lamp, strhávajících na ni v přítmí pozornost. Stala se soudobou madonou, novodobým symbolem nadcházející obrody, spjaté se znovuvzkříšením ideálu moderního umění.“

Záběr ze IV. přehlídky československého výtvarného umění, expozice užitého umění a průmyslového výtvarnictví v Mánesu, s Janouškovou plastikou pro Laternu magiku, 1958–1959, polychromovaná sádra, železný drát, 184 × 54 × 75 cm

(repro: Výtvarné umění 10, 1960, s. 146)

A3

10. prosince

F4

12. prosince