Jsem z Litomyšle

Pravidelná setkání s obyvateli Litomyšle ve výstavě Josefa Pleskota.

Litomyšl je od 90. let centrem současné architektury, což je zásluha nejen vedení města, které u řady realizací bylo v pozici stavebníka, ale i jeho obyvatel. O tom, co je za tímto úspěchem a jak se ve městě žije, si návštěvníci výstavy Josef Pleskot: Města v Museu Kampa budou moct s Litomyšlany povídat každou sobotu odpoledne.

Termín konání: každou sobotu do 11. 2. od 15:00 do 17:00
7. 1. 2023 – Ing. Antonín Dokoupil
14. 1. 2023 – Ing. Michaela Severová
21. 1. 2023 – Eva a Jan Piknovi
28. 1. 2023 – Mgr. Martina Zuzaňáková
4. 2. 2023 – Jiří Lammel
11. 2. 2023 – Michal Kortyš
18. 2. 2023 – Michaela Severová a Jana Macková

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Jak vzniká město? – doprovodný program pro rodiče s dětmi

12/11 od 15:00, 100/50 Kč

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně (vyprodáno)

11/1 od 19:00, 220/130 Kč