08

Miloslav Chlupáč (1920-2008)

Letos si připomínáme sto let od narození Miloslava Chlupáče, sochaře, u kterého nechybělo málo a stal by se z něj lékař. Až do zavření vysokých škol v roce 1939 totiž studoval medicínu. Za války se shodou náhod dostal ke kamenosochařině a v rozvíjení objeveného talentu pokračovala na pražské UMPRUM. Celý život se intenzivně zajímal o vztah sochy a krajiny, ať už té přírodní, nebo městské. Přestože se kvůli svým názorům za minulého režimu nemohl živit jako volný umělec, ve veřejném prostoru najdeme velké množství jeho realizací. S oblibou pracoval v kameni a svobodně se pohyboval na pomezí figurace a abstrakce. V obou případech jeho díla směřují k monumentalitě.