16

Jerzy Bereś (1930–2012)

Před devadesáti lety se narodil polský sochař a performer Jerzy Bereś, jeden ze středoevropských umělců, které Meda Mládková s Dieterem Rontem zařadili do své výstavy Expressiv. Své rané sochy vytvářel ze sádry, velmi rychle však začal využívat dřevo a další přírodní materiály. Od roku 1968 se věnoval rovněž uměleckým akcím, které sám označoval za manifestace – slovům jako happening či performance se důsledně vyhýbal. Polský kurátor Jerzy Hanusek o něm napsal následující: „Jezy Bereś měl mimořádnou schopnost hovořit o zásadních a univerzálních záležitostech týkajících se jednotlivce i celé společnosti, aniž by při tom upadl do klišé, patosu, exaltace, naivity, moralizování nebo žurnalistiky. Mluvil o svobodě, svědomí, pravdě, existenci umění, etice a politice.“