07

Karel Malich (1924–2019)

Vloni na podzim nás opustil Karel Malich, další z 20 umělců Musea Kampa, který byl členem skupiny Křižovatka. Stejně jako jeho souputníci i on se k reduktivnímu výrazu propracoval skrze jiné výrazové polohy, v jeho rané tvorbě nalezneme například vlivy fauvismu či kubismu. Postupně ve svých dílech abstrahoval od všeho nadbytečného, až dospěl k jednoduché výrazové formě pracující se znakovostí. Zcela zásadní pro něj byl duchovní rozměr tvorby, asi nejznámější jsou jeho koridory, zaznamenávající silová pole a proudy energií.

Takto jeho tvorbu popsala v roce 1979 Meda Mládková: „Malich je člověk neobyčejné intuice. Chápe svět jako permanentní dynamické plynutí proměn energie. V jeho tvůrčím myšlení je prostor chápán, cítěn i prožíván jako pole křižujících se sil, které vytvářejí neustále se měnící napětí. Jakýkoliv zásah do těchto polí lze provést jedině s konstrukcemi, které byly systematicky promyšleny a procítěny, kde jsou intuice a rozum koordinovány v optimální míře v souladu s vesmírem a živly.“