06

Branko Ružić (1919–1997)

Druhá doba kamenná, 1972
skupina soch, dřevo
280 x 135 x 118 cm
dílo ze sbírek George Sorose

Chorvatský malíř a sochař Branko Ružić hledal inspiraci v přírodě a každodenním životě, prohlásil dokonce, že „všechno je socha“. V jeho realizacích cítíme nejen ozvěny „nalezených objektů“ přírodního i lidského světa, ale i silné vlivy prehistorického sochařství. Fascinace lidskou figurou se pak propisuje i do abstraktněji laděných děl. Ostatně básník, esejista a teoretik umění Tonko Maroević Ružićovu tvorbu charakterizoval následovně: „Ale on si vytvořil vlastní způsob pohlížení na viditelný svět tím, že se stejnou měrou distancoval od konvenčního reprezentačního uměni i od mechanické, dogmatické abstrakce. Namísto monumentálního rétorického programu a slavnostního používání oproštěných tvarů vypracoval složitou řeč skupinových soch a znaků v okolním prostoru a potvrzoval polyfonii sekvencí a struktur s vitalitou, flexibilitou, překvapením a dokonce s hravosti.“