14

Zdeněk Sýkora (1920-2011)

„Každý obraz má začátek v tom předchozím, budoucí v tom současném,“ takto mluví Sýkora o svých liniových obrazech. Z jakých kořenů vyrostla jeho oddanost logice, řádu a přesnosti? Jak se propracoval ke své typické poloze od realistické krajinomalby a impresionistických skvrn? Radikální obrat v jeho výtvarném projevu přišel v roce 1959, kdy se Sýkora setkal s Mattisovou tvorbou. Na začátku šedesátých let se vydává po stopách jednoduchých forem geometrické abstrakce. Obraz člení do trojúhelníků či čtverců a intuitivní umístění následně vymění za promyšlené kombinatorické. V sedmdesátých letech dospívá k tzv. makrostrukturám, z nichž pak rozvíjí téma liniových obrazů. Těm se věnuje až do konce svého života.