IMG_4888
IMG_4889
IMG_4896
IMG_4898
IMG_4901

STÁLÁ EXPOZICE

mk²

Museum Kampa v Moravském Krumlově

Museum Kampa založila na začátku milénia sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Během svého života v exilu paní Meda společně se svým manželem Janem Mládkem soustavně podporovala nonkonformní umělce z tzv. východního bloku. Díky svému entuziasmu a vkusu shromáždila největší soukromou sbírku obrazů a kreseb Františka Kupky a početnou kolekci českého a středoevropského poválečného umění, které se staly základem sbírky Musea Kampa.

Paní Meda se zaujetím sledovala jak autory zaměřené na figuraci, tak představitele abstrakce. Oslovovala ji díla založená na geometrii a minimalismu, stejně jako práce expresivní a vířící barvami. Nikdy ji nezajímaly stylové škatulky, ale za určující považovala uměleckou kvalitu. V tomto duchu paní Meda rozšiřovala své sbírky i po návratu ze Spojených států do Prahy a v této tradici Museum Kampa pokračuje i poté, co Meda Mládková na jaře roku 2022 ve věku nedožitých 103 let zemřela.

Výstava mk2 je pestrou „ochutnávkou“ uměleckých děl ze sbírek musea. Představuje soubor obrazů a soch předních osobností české neoficiální scény z období 60. až 80. let (jako jsou Adriena Šimotová, Karel Nepraš či Stanislav Kolíbal), ale také díla exilových autorů (např. Ludmily Seefried-Matějkové nebo Zbyňka Sekala), práce umělců z regionů (Jindřicha Bošky nebo Františka Dörfla) i díla výrazných současníků (Jana Merty, Petra Veselého nebo Josefa Achrera).

Kolekce obrazů a soch těchto slavných nebo naopak opomíjených osobností utváří živou, mnoha styly protkanou strukturu, která odhaluje pestrost a vnitřní souvislosti naší výtvarné scény. Nechť tato komorní, avšak emočně bohatá expozice mk2 připomene obdivuhodnou činnost paní Medy Mládkové a pro návštěvníky Moravského Krumlova se stane inspirací k prohlídce pražských Sovových mlýnů, kde Museum Kampa sídlí a pořádá krátkodobé výstavy.