Milada HORÁKOVÁ, politièka, soud, politický proces