Komentovaná prohlídka expozice ve Schwarzenberském paláci

Komentovaná prohlídka expozice ve Schwarzenberském paláci s Mariusem Winzelerem, Norbertem Schmidtem a Josefem Pleskotem. 

Prohlídka střednědobé expozice výběru nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění Národní galerie, která se snaží ukázat staré mistry i v jejich obsahových souvislostech, ukázat umění jako fenomén, který svobodně překračuje – a vždy překračoval – státní i národnostní hranice. Domov mnohovrstevnaté expozici, která nerozlišuje mezi cizím a domácím uměním, poskytuje originální a pražsky složité prostředí Schwarzenberského paláce. Výhledy na Prahu, původní výmalby, kazetové stropy, palácové uspořádání, zkrátka sama historická stavba se v expozici proměňuje v komplementární „exponát“, který umocňují sbírku a jednotlivá díla. Výstavu a její architektonickou koncepci představí Marius Winzeler, Norbert Schmidt a Josef Pleskot.

Termín konání: 8. února od 16:00

Vstupenky k dostání na GoOut (pod tímto odkazem) nebo na pokladně Musea Kampa.

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Stanislava Kolíbala

7/2 od 18:00, 140/80 Kč

Kupkův kaleidoskop

18/2 od 15:00, 100/50 Kč