Eva Kmentová a Olbram Zoubek: komentovaná prohlídka

Lektorská komentovaná prohlídka výstavy Lidská důstojnost.

Sochařka Eva Kmentová (1928–1980) a sochař Olbram Zoubek (1926–2017) představují dvě mimořádné tvůrčí individuality. Byli autory výrazných plastik, kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě a době, s niterným prožitkem lidské existence.

Výstava Lidská důstojnost ve dvou podlažích Musea Kampa představuje okruhy, vycházející jak z vlastních děl obou autorů (témata jako figura, gesto, povrch, prázdno a jejich rozdílné či blízké ztvárnění oběma autory), tak nalézá momenty vzájemné inspirace či naopak naprosto rozdílného přístupu.

Termín konání: 20. 7. od 18:00 a 31. 8. od 18:00

Vstupné:
dospělý: 220 Kč
student/senior/učitel: 130 Kč
rodina (2 dospělí a až 3 děti mladší 15 let): 400 Kč
klub přátel Musea Kampa / Dítě do 6 let: 0 Kč

Vstupenky k dostání na GoOut (pod tímto odkazem) nebo na pokladně Musea Kampa.