Řád a náhoda

Workshop pro II. stupeň základních škol a střední školy k výstavě Možnosti struktur / dynamika sil.

V 60. letech minulého století se v Československu zformovala skupina umělců, kteří začali tvořit trochu jinak, než bylo v té době obvyklé. Říkali tomu objektivní tendence. Co to znamená? Může být umění „objektivní“? A proč se v jejich dílech pořád opakují kruhy, čtverce a trojúhelníky?

Společně si projdeme výstavu a zaměříme se na napětí mezi pravidlem a chaosem. Sami si pak vyzkoušíte, jak vytvořit umělecké dílo, které v sobě spojí řád i náhodu.

Vhodné pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.
Cena: 700 + 10 (vstup do muzea pro 1 studenta)

Stálé workshopy Musea Kampa

KUFŘÍK Z FRANCIE

Když se paní Meda Mládková přestěhovala do Prahy, nepřivezla s sebou jen svá zavazadla, ale i jeden starý kufr s nápisy FRANCE a PARIS. Co se v kufru ukrývá? A komu původně patřil? Proč si jej paní Meda nechala? Mělo cenu vézt ho přes celý oceán? A jaká další tajemství se ukrývají v Museu Kampa? Přijďte s dětmi lehce tvořit, lehce poznávat a hodně si užívat prostor muzea na břehu Vltavy. Workshop na hranici pohádky a hry pomůže dětem poznat pojmy obraz, socha, muzeum, umělec a další.

Vhodné pro MŠ a první třídy ZŠ
Cena: 700 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

TAJEMSTVÍ PANÍ MEDY

Kdo je paní Meda? Co se mele v Sovových mlýnech uprostřed Prahy? K čemu jsou sochy na nádvoří? A kam vůbec zmizelo mlýnské kolo? Kdo sedává na velké židli ve Vltavě? Snad ne ti tučňáci?! Workshop je složený z krátkých více či méně výtvarných etud, které provází děti příběhem paní Medy Mládkové a jejího Musea Kampa v Sovových mlýnech na Malé Straně.

Vhodné pro MŠ a první třídy ZŠ.
Cena: 700 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

KUPKOVA LABORATOŘ I.

Co to je – Tvar modré, Román růžové, Červené žebroví?! Copak se v té galerii snad zbláznili? A že obraz, na kterém nic nepoznám, je umění?

Cesta malíře Františka Kupky k abstrakci vedla jinudy než cesta jeho současníků – solitér s českými kořeny si všímal ve světě kolem sebe především barev. Jednotlivým tónům přiřazoval různé charaktery, vlastnosti a důležitost.

Děti si během výtvarného workshopu vyzkouší, jak se konkrétní místa a tvary mění v abstraktní dílo právě pomocí barev.

Vhodné pro I. stupeň ZŠ 
Cena: 700 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

KUPKOVA LABORATOŘ II.

František Kupka žil a tvořil na přelomu 19. a 20. století, svět kolem něho se rychle měnil,  objevovaly se nové technologické vynálezy a doba se zrychlovala. Kupka se pod vlivem těchto nových časů snažil na svých plátnech přeformulovat malířskou tradici a přispěl tak ke vzniku moderního umění. Program Kupkova laboratoř II. se opírá o téma pohybu. Pomáhá žákům a studentům objasnit malířovu cestu k abstraktnímu umění, která vedla jinudy než cesta Picassa či Maleviche. Během výtvarného workshopu pak děti samy vyzkouší, kde jsou hranice výtvarného umění při snaze zachytit pohyb.

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Cena: 700 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

NA VLNĚ ABSTRAKCE

Kdo je František Kupka? Kde bere umělec inspiraci? Co znamená tvořit jinak? Může být umělec slavný za svého života? Záleží úspěch nebo neúspěch jen na osobnosti samotného umělce? Má jít s proudem, nebo naopak proti němu?

Interaktivní workshop probíhá formou hry, během níž jsou žáci a studenti stavěni do různých rolí. V průběhu jsou společně s malířem postaveni před určitá rozhodnutí, která dovedla Františka Kupku až k abstraktnímu umění. Program pomáhá poznat životní i uměleckou cestu jednoho z nejvýraznějších českých umělců.

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Cena: 700 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

TAJE MLÝNŮ VÁCLAVA SOVY
architektonický workshop

Jak na nás působí architektura a jak se staví dům? A co teprve muzeum?! Která galerie má tvar spirály a čím je zajímavá budova Sovových mlýnů, sídlo Musea Kampa? To a mnohem více se dozvíte na našem workshopu, kde si mimo jiné vyzkoušíte roli architekta! Žáci se seznámí se zásadními jmény české architektury a nebudeme se vyhýbat ani zahraničním ikonám.

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Cena: 700 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

JAK SE DĚLÁ VÝSTAVA?

Věděli jste, že se v muzeu každou chvíli posunují zdi? Přijďte poodhalit tajemství muzejního provozu a vyzkoušet si, co to znamená mít jej na starost. Žáci se promění v ředitele vlastního muzea a naplánují celou výstavu včetně transportu a instalace uměleckých děl. Dozvědí se více o fungování kulturní instituce, zjistí, jak těžké je nainstalovat tunovou sochu nebo jak se muzeum chrání od zlodějů.

Vhodné pro ZŠ a SŠ
Cena: 700 + 10 (vstup do Musea pro 1 studenta)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Vedle workshopů k nám můžete zavítat i na komentovanou prohlídku. Společně s žáky projdeme výstavu, seznámíme se s prací umělců a budeme diskutovat nad tématy nejen z oblasti výtvarného umění. Komentované prohlídky baví, propojují učivo a otevírají i témata, na která není ve výuce dostatek prostoru.

3D PRŮVODCI PO MUSEU KAMPA

Už jste u nás viděli většinu stálých programů nebo si chcete se třídou projít Museum Kampa sami? Nevadí. Připravili jsme pro Vás 3D pracovní listy, které dětem v něčem lektora z masa a kostí nahradí. Samoobslužný list ve dvou variantách (pro mladší a starší děti) zábavnou a hravou formou seznamuje dítě s historií Sovových mlýnů, Medou Mládkovou a malířem, který stál u zrodu abstraktního umění, Františkem Kupkou.

Za 25 Kč dostane dítě pracovní 3D list, 3D brýle a tužku.

Jak workshopy probíhají?

S žáky si nejprve prohlédneme Vámi zvolenou výstavu, budeme si s nimi povídat o uměleckých dílech i jejich autorovi zábavnou a srozumitelnou formou. V druhé části programu budou studenti sami tvořit, a to přímo ve výstavních prostorách. Samotná výtvarná činnost je vždy spojena s právě absolvovanou prohlídkou a prací umělce, je inspirovaná jeho dílem i myšlenkami. Workshop tak umožní poznat tvorbu dané umělecké osobnosti z obou stran – teoreticky i prakticky.

Workshopy trvají přibližně 90 minut, prohlídky kolem 1 hodiny. Prohlídky a workshopy také rádi přizpůsobíme osnovám dané třídy i jejím specifickým potřebám (RVP).

Pokud Vás nabídka našich vzdělávacích programů zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím emailu rezervace@museumkampa.cz či na tel. čísle 257 286 166. Kromě informací o Vámi vybraném programu je nutné uvést také věk a přibližný počet žáků, dále pak termín a čas, kdy plánujete Museum Kampa navštívit. Otevírací doba musea je od 10 do 18 hodin od pondělí do neděle.

Těšíme se na Vás!

Eliška Pýchová
vedoucí lektorského oddělení

09/09/2017

Stálé workshopy Musea Kampa pro školy

pro mateřské, základní i střední školy
28/01/2020

Mezi liniemi

Workshop pro II. stupeň ZŠ a SŠ k výstavě Lubomíra Přibyla