Pavel Rudolf – Vzpomínka na antiku, 1984

Pavel Rudolf
1943, Brno
grafik, kreslíř, malíř, konceptuální výtvarník

V letech 1959-1963 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) a v letech 1963-1967 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obory výtvarná výchova a matematika).

Tvorba Pavla Rudolfa propojuje konceptuální východisko s možnostmi konstruktivního a geometrického tvarosloví.

V návaznosti na 70. léta, kdy Pavel Rudolf zaujat cestami jak parafrázovat svět jazykové komunikace rozvíjel v 80. letech jazyk znaku či quasiznaku, a tvarů a novotvarů odvozených z figurálních forem i tvarosloví krajiny. Tyto výtvarné prvky umělec nadále zapojoval do malířských kompozic vystavěných na expresivně uvolněném gestu, ovšem s jasným zájmem o nalézání možností vnitřního uspořádání obrazové plochy i překrýváním jednotlivých tvarů a formálních prvků. Práce tohoto typu předcházejí Rudolfovým neo-konstruktivním pracím založeným na řazení rýsovaných čar, kružnic či jejich segmentů, a dokládají umělcův vztah k experimentu a hledání nových výrazových možností.

Museum Kampa v posledních letech systematicky doplňuje sbírku neo-konstruktivních tendencí. Vedle výrazných klasiků (např. Radek Kratina) neopomíná ani umělce tvořící v regionech. Pavel Rudolf patří k těm příkladům brněnské scény, kteří v oblasti neo-konstruktivního uvažování otevřeli nové neprobádané prostory.

31/08/2018

Pavel Rudolf – Uspořádání, 1998

akryl, plátno, 75 x 100 cm
31/08/2018

Květa Válová – Strážci (Oči), 1969

olej, písek, plátno, 70 x 100 cm