Pavel Rudolf – Uspořádání, 1998

Pavel Rudolf
1943, Brno
grafik, kreslíř, malíř, konceptuální výtvarník

V letech 1959-1963 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) a v letech 1963-1967 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obory výtvarná výchova a matematika).

Tvorba Pavla Rudolfa propojuje konceptuální východisko s možnostmi konstruktivního a geometrického tvarosloví. Divák tak může Rudolfovu tvorbu vnímat čistě smyslovým prožitkem nebo svým intelektem odkrývat pravidla vzniku jednotlivých kompozic. Na počátku Rudolfovy tvorby stál zájem o písmo a text, jehož východiska rozvíjel i v letech sedmdesátých, kdy vytvářel parafráze různých znaků a forem. Po roce 1978 směřoval ke stále více konceptuálnímu vyjádření především formou kreslených zásahů do nalezených tištěných materiálů, jako byly notové partitury, básnické texty či fotografie. Od sklonku 70. let se zaměřoval na proměnu výchozího geometrického tvaru posouváním bodů, jimiž je výchozí útvar vymezen.

Od roku 1998 se Pavel Rudolf zaměřuje na téma lineární geometrické struktury docílené posouváním rýsovaných kružnic či půlkružnic podle předem zvoleného pravidla (Uspořádání, 1998). Doposud převažující kresbu tužkou a tuší zaměnil za akryl a monochromii černé a šedé rozšířil o barevné tóny akrylu, v tomto případě rozehrál intenzivní dialog žlutého podkladu a červeného rastru kružnic. Volba barvy a stanovení barevnosti se stala přímou součástí Rudolfova konceptu, díky které pak divák může rozkrývat určité sekvence či fáze vrstvení. Obraz Uspořádání z roku 1998 je prvním příkladem tohoto Rudolfova uvažování a představuje klíčové dílo umělcovy aktuální etapy, kterou rozvíjí dodnes.

Museum Kampa v posledních letech systematicky doplňuje sbírku neo-konstruktivních tendencí. Vedle výrazných klasiků (např. Radek Kratina) neopomíná ani umělce tvořící v regionech. Pavel Rudolf patří k těm příkladům brněnské scény, kteří v oblasti neo-konstruktivního uvažování otevřeli nové neprobádané prostory.

31/08/2018

Pavel Rudolf – Uspořádání, 1998

akryl, plátno, 70 x 70 cm
31/08/2018

Pavel Rudolf – Vzpomínka na antiku, 1984

olej, lepenka, 63 x 85 cm