Pavel Rudolf – Posouvání podle osy I, II (diptych), 2008

Pavel Rudolf
1943, Brno
grafik, kreslíř, malíř, konceptuální výtvarník

V letech 1959-1963 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) a v letech 1963-1967 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obory výtvarná výchova a matematika).

Tvorba Pavla Rudolfa propojuje konceptuální východisko s možnostmi konstruktivního a geometrického tvarosloví. Divák tak může Rudolfovu tvorbu vnímat čistě smyslovým prožitkem nebo svým intelektem odkrývat pravidla vzniku jednotlivých kompozic. Na počátku Rudolfovy tvorby stál zájem o lettrismus, jehož východiska rozvíjel zejména v následných sedmdesátých letech v pracích na papíře, aby se po roce 2006 opět přiklonil k práci s textem či slovy v rámci klasického obrazu.
Diptych Posouvání podle osy v sobě slučuje oblast umělcovy práce s vizuálními i obsahovými kvalitami písma a černobílou barevností i principy proměnu výchozího geometrického tvaru posouváním bodů podle osy.

Museum Kampa v posledních letech systematicky doplňuje sbírku neo-konstruktivních tendencí. Vedle výrazných klasiků (např. Radek Kratina) neopomíná ani umělce tvořící v regionech. Pavel Rudolf patří k těm příkladům brněnské scény, kteří v oblasti neo-konstruktivního uvažování otevřeli nové neprobádané prostory.

31/08/2018

Pavel Rudolf Moře – Planeta, 1978

tiskařská barva, lepenka, 78 x 104 cm
31/08/2018

Pavel Rudolf – Uspořádání, 1998

akryl, plátno, 70 x 70 cm