Pavel Rudolf – Podivná geneze, 1978

Pavel Rudolf
1943 Brno
grafik, kreslíř, malíř, konceptuální výtvarník

V letech 1959-1963 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) a v letech 1963-1967 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obory výtvarná výchova a matematika).

Tvorba Pavla Rudolfa propojuje konceptuální východisko s možnostmi konstruktivního a geometrického tvarosloví.

V 70. letech byl Pavel Rudolf zaujat cestami jak parafrázovat svět jazykové komunikace. Dospíval k výtvarnému jazyku znaku či quasiznaku, a tvarů a novotvarů odvozených z figurálního tvarosloví i krajiny, jež často zapojoval do malířských kompozic vystavěných na expresivně uvolněném gestu. Obrazy tohoto typu předcházejí Rudolfovým neo-konstruktivním pracím založeným na řazení rýsovaných čar, kružnic či jejich segmentů, a dokládají umělcův vztah k experimentu a hledání nových výrazových možností.

Předkládané dílo je jedním z klíčových příkladů Rudolfova experimentálního zájmu 70. let, který zcela unikátně propojuje konceptuální uvažování s uvolněným malířským gestem.

Museum Kampa v posledních letech systematicky doplňuje sbírku neo-konstruktivních tendencí. Vedle výrazných klasiků (např. Radek Kratina) neopomíná ani umělce tvořící v regionech. Pavel Rudolf patří k těm příkladům brněnské scény, kteří v oblasti neo-konstruktivního uvažování otevřeli nové neprobádané prostory.

31/08/2018

Tomáš Rajlich – Bez názvu, 1969

olej, pláno nalepené na překližce, 45 x 42 cm
31/08/2018

Pavel Rudolf Moře – Planeta, 1978

tiskařská barva, lepenka, 78 x 104 cm