Pavel Rudolf Moře – Planeta, 1978

Pavel Rudolf
1943, Brno
grafik, kreslíř, malíř, konceptuální výtvarník

V letech 1959-1963 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) a v letech 1963-1967 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obory výtvarná výchova a matematika).

Tvorba Pavla Rudolfa propojuje konceptuální východisko s možnostmi konstruktivního a geometrického tvarosloví.
V 70. letech byl Pavel Rudolf zaujat cestami jak parafrázovat svět jazykové komunikace. Dospíval k výtvarnému jazyku znaku či quasiznaku, jež často zapojoval do malířských kompozic vystavěných na expresivně uvolněném gestu. Obrazy tohoto typu předcházejí Rudolfovým neo-konstruktivním pracím založeným na řazení rýsovaných čar, kružnic či jejich segmentů, a dokládají umělcův vztah k experimentu a hledání nových výrazových možností.
Předkládané dílo je jedním z klíčových příkladů Rudolfova experimentálního zájmu 70. let, který zcela unikátně propojuje konceptuální uvažování s uvolněným malířským gestem.

Museum Kampa v posledních letech systematicky doplňuje sbírku neo-konstruktivních tendencí. Vedle výrazných klasiků (např. Radek Kratina) neopomíná ani umělce tvořící v regionech. Pavel Rudolf patří k těm příkladům brněnské scény, kteří v oblasti neo-konstruktivního uvažování otevřeli nové neprobádané prostory.

31/08/2018

Pavel Rudolf – Podivná geneze, 1978

olej, plátno, 80 x 61 cm
31/08/2018

Pavel Rudolf – Posouvání podle osy I, II (diptych), 2008

akryl na plátně, 70 x 70 cm – každý