MUSEUM V KAPSE od září 2020

Museum v Kapse je zájmový výtvarný kroužek pro školáky i předškoláky, který vychází především z výstav v Museu Kampa. Společně budeme poznávat a tvořit, nově otevřený ateliér nabídne dětem prostor pro hru a zábavu. Lekce jsou vedeny jako galerijní animace, které na sebe navazují a mají stanovené i jednotlivé dílčí cíle. Našim cílem je, aby děti bavilo chodit na výstavy a chceme rozvíjet jejich kreativitu, fantazii a tvořivost.

Kapacita kroužku je 10-12 dětí, což zaručí individuální přístup zkušené lektorky.

Od 7. 9., přihlášky nejpozději do 1.9.
kroužek se otevírá při minimálním počtu pěti dětí
První lekce zdarma. Dále se děti zapisují na celé pololetí.
Cena: 1800 Kč za pololetí (cca 18-20 lekcí)
cena za Museum v Kapse pro předškoláky je 1500 Kč a v jejím rámci je zahrnuto i rodinné vstupné do muzea v hodnotě 520 Kč
Dotazy zasílejte na lektorskeoddeleni@museumkampa.cz, případně volejte či pište na 732 875 540.

3-5 let

...

středa 15:00–16:00

Strávíme čas v duchu: muzeum v kapse, tvořivost ven! Budeme navštěvovat výstavy v našem muzeu a vždy se zaměříme na jedno téma. Poznáme tak například Františka Kupku a seznámíme se s abstraktním uměním. Ale nebudeme jen koukat, naopak se sami zapojíme a na návštěvu výstavy navážeme výtvarnou aktivitou. Cílem kurzu je u dětí rozvíjet výtvarné cítění a podpořit jejich vlastní tvořivost.

6-10 let

...

pondělí 16:00–18:00

Mít museum v kapse znamená pokusit se společně každý týden rozluštit tajemství uměleckých děl, prošmejdit Sovovy mlýny od sklepa po střechu, nahlas s ostatními přemýšlet o autorech, obrazech, sochách i architektuře a především pravidelně vytvářet vlastní malá umělecká díla! Výstupem z celého kroužku je vždy komorní výstava, kterou se společně naučíme zorganizovat!

11-13 let

...

čtvrtek 16:00–18:00

Dozvíte se, kdo to byl František Kupka nebo Eva Kmentová a jak vzniká tak velká umělecká sbírka, jako ta naše. Představíme si, jak se tvořily výstavy v minulosti a některé z nich si zkusíme i  zrekonstruovat. Budeme navštěvovat naše výstavy a povíme si o nich prostě všechno. Proč vystavujeme zrovna tyto umělce a díla, jak se k nám dostala, nebo to, proč jsou zdi zrovna takto barevné. Následně si vyzkoušíme vytvořit dílo za pomoci podobných technik, které jsme mohli vidět na výstavě. No prostě se z nás stanou tak trochu teoretici umění a tak trochu umělci.

08/05/2020

Online workshopy

o životě a díle Františka Kupky