„Depository“ koncert Jitky Hosprové v Museu Kampa

„Depository“ koncert Jitky Hosprové v Museu Kampa 14. 5. 2019 od 19 hodin
koná se v rámci cyklu Procházky uměním
Účinkují: J. Hosprová, viola
E. Keglerová, cembalo
Program: G. Loccatelli, L.Couperin, L. Hurnik, A. Corelli

03/04/2019

Léto pro děti

Příměstský tábor 7. – 19. 7. 2019 a 8. – 16. 8. 2019