Setkání, besedy a filmy

Květen

Beseda na mlejně s Vladimírem Kopeckým - 26. 5. 2014 od 18:00!

Přijďte na besedu s malířem a sklářským výtvarníkem Vladimírem Kopeckým a kurátorem Martinem Dostálem, kteří pohovoří jednak o krátkodobé výstavě Vladimíra Kopeckého v Museu Kampa, ale také o umělcově přístupu k tvorbě a o vzniku jednotlivých děl.


Únor

John

Přátelské setkání nad tvorbou Jiřího Johna - 11. 2. 2014!

Setkání, které, jak doufáme, přispěje k oživení či obnovení vzpomínky na tohoto významného umělce, jehož dílo bylo předčasně uzavřeno.

Setkání je součástí doprovodného programu k retrospektivní výstavě
Jiří John: za obzor, která je v Museu Kampa k vidění do 23. února 2014.

Výstavu ve spolupráci s Museem Kampa připravil kurátor Pavel Brunclík u příležitosti 90. výročí narození umělce, jenž patří k výrazným osobnostem českého výtvarného umění šedesátých a počátku sedmdesátých let.

Setkání se zúčastní Pavel Brunclík, kurátor výstavy, Jiří Šetlík a Jaromír Zemina, historikové umění a spolu s Jiřím Johnem členové skupiny UB 12, Zdeněk Kratochvíl, historik filosofie, autor knihy Filosofie živé přírody, výtvarní umělci Anežka a Miroslav Kovalovi, účastníci kurzů kresby vedených Jiřím Johnem za doby jeho působení na Akademii výtvarných umění v Praze a další.

Také bychom Vás rádi pozvali na kurátorskou prohlídku výstavy Jiří John: za obzor s Pavlem Brunclíkem, která proběhne
v úterý 18. února v 17:30 hodin.

Vstupné na prohlídku činí 40/60 Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím, kontaktujte Lektorské oddělení.
Tel. +420 257 286 147, +420 777 357 480
email: lektorskeoddeleni@museumkampa.czLeden

Roubíček

Beseda s René Roubíčkem

V lednu na besedě přivítáme českého skláře, designera a pedagoga René Roubíčka, kterého bude zpovídat teoretik umění doc. Jiří Šetlík. Beseda tak doprovodí krátkodobou výstavu umělce René Roubíčka a jeho ženy Miluše, která je v Museu Kampa k vidění do 24. února.

V úterý 15. 1. od 18:30 hodin


Listopad

FRANTA

Beseda s Františkem Mertlem (Franta) a doc. Jiřím Šetlíkem

K výstavě malíře Františka Mertla, který v cizině používá pouze jméno Franta, je připravena beseda se samotným umělcem. Bude s ním rozmlouvat teoretik umění, odborník na umění 20. století, doc. Jiří Šetlík, který je i kurátorem výstavy.

V úterý 7. 11. 2012 od 18:30 hodin

Říjen

Ziegler

Beseda s umělcem Zdeňkem Zieglerem a spisovatelem Karlem Hvížďalou

K výstavě významného představitele užité grafiky Zdeňka Zieglera připravilo Museu Kampa besedu se samotným umělcem, se kterým bude o jeho životě a práci rozmlouvat spisovatel a žurnalista prof. Karel Hvížďala. Výstava je uspořádána k osmdesátým narozeninám autora a jde o výběr z jeho celoživotní tvorby- to znamená z návrhů plakátů, knižních úprav, bibliofilií, katalogů, log a dalších grafických návrhů a tiskovin.

V úterý 2. 10. 2012 od 18:30 hodin

Červenec

suska_beseda

Olbram Zoubek o Evě Kmentové

Olbram Zoubek o Evě Kmentové- beseda s umělcem a manželem E. Kmentové.

V úterý 17. 7. 2012 od 18:30 hodin

Únor

suska_beseda

Beseda s Ivanem Kafkou

Ivan Kafka (1952) je jedním z našich nejoriginálnějších konceptuálních umělců, jehož tvorba se systematicky rozvíjí od poloviny 70. let. Zabývá se realizacemi v krajině, instalacemi v městském prostoru i ve výstavních sálech. V době normalizace se podílel na organizaci různých neoficiálních akcí, stal se členem volného seskupení 12/15, pozdě, ale přece. V roce 1994 vystavoval na bienále v Sao Paulu, v roce 1997 reprezentoval ČR na 47. bienále v Benátkách. Je členem berlínské Akademie umění. Má za sebou asi sto realizací u nás i v zahraničí. V roce 2005 byla v Praze vydána jeho obsáhlá monografie

V úterý 7. 2. 2012, v 19 hodin

Leden

suska_beseda

Beseda s Eduardem Ovčáčkem

Beseda s Eduardem Ovčáčkem se vztahuje k expozici, která dovoluje v konírně Musea Kampa nahlédnout do jeho dílny na základě menších souborů, naznačujících celkový vývoj experimentální části jeho tvorby. Výstava nazvaná Ve zkratce přináší logicky řazený výběr obrazů, koláží, digitálních tisků, objektů, reliéfů a instalací z různých období od šedesátých let až do současnosti. Setkání s autorem se zároveň stane její komentovanou prohlídkou.

V úterý 10. 1. 2012, v 19 hodin

Prosinec

suska_beseda

Beseda se Zdeňkem Beranem

Zdeněk Beran (*1937) se zabývá kresbou, malbou, objekty a instalacemi. Na konci padesátých letech začínal s expresivně laděnými obrazy, ve kterých se inspiroval českou i evropskou avantgardou. Ještě během svých studií na pražské AVU vystoupil s okruhem umělců v Konfrontacích a přiřadil se k českým průkopníkům strukturálního projevu, do něhož se promítalo dobové existenciální cítění. Osobní skepse vyvrcholila ve známé instalaci Rehabilitační oddělení Dr. Dr. Existenciální problematika se objevuje také v jeho pozdějších environmentálních akcích, veristických kresbách i hyperrealistické malbě z 90. let. Autor je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

V úterý 6. 12. 2011, v 19 hodin

Říjen

suska_besedaFoto: Gabina Fárová

Beseda s Čestmírem Suškou

Čestmír Suška (nar. 1952) absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění v sochařském ateliéru Jiřího Bradáčka (1980). Na neoficiální scénu českého umění nastoupil na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V osmdesátých letech patřil k organizátorům výtvarných akcí, uspořádal Malechov 80 (1980) a výstavu Sochy a objekty na malostranských dvorcích (1981). Tehdy se v jeho tvorbě objevují divadelní prvky, které vyvrcholily v Suškově výtvarném divadle Kolotoč. Mezi léty 1987-1991 byl členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví. Po jeho návratu z pracovního pobytu ve Vermontu (2005) začíná pracovat s nalezeným kovem. V českém prostředí je autor znám díly vyrobené z cisteren, vyřazených ze smíchovského pivovaru. V roce 2000 autor zřídil v Řeporyjích sochařské studio Bubec, které pořádá rezidenční umělecké pobyty.

V úterý 4. 10. 2011, v 19 hodin

Září

beseda_marian_karel

Beseda s Marianem Karlem

Marian Karel patří k českým představitelům minimalismu nebo také neokonstruktivismu. Ve svých objektech a instalacích pracuje s nejjednoduššími geometrickými prvky a jejich průniky. Důležité je pro něj také užití různých druhů materiálů. Kombinuje opticky odlehčené plochy skel s železnými či dřevěnými konstrukcemi nebo těžkou hmotou kamene. Studoval u Stanislava Libenského a zpočátku byl znám hlavně jako sklářský výtvarník, ale jeho projev se pohybuje na rozhraní mezi volnou prostorovou tvorbou a architekturou.

V úterý 6. 9. 2011, v 19 hodin

Přednášky zacínají vždy v 19.00 hodin v Museu Kampa, U Sovových mlýnu 2, 118 00, Praha 1. Prosíme, místa si rezervujte předem prostřednictvím e-mailu: kristina.nemcova@museumkampa.cz nebo na tel.: 257 286 147. Vstupné 50 Kc/25 Kč (sleva pro studenty, seniory). Zdarma pro přátele Musea Kampa.Hlavní navigace: