Umělecké sbírky v péči Musea Kampa

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových uchovává sbírku středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky a Otto Gutfreunda.

Sběratelka a mecenáška umění paní Meda Mládková sbírku shromáždila spolu se svým manželem Janem Mládkem a darovala ji Hlavnímu městu Praha. Po rekonstrukci kulturní památky Sovovy mlýny vzniklo Museum Kampa, do nějž byla unikátní sbírka manželů Mládkových umístěna.

Do péče Musea Kampa byly následně svěřeny dvě další hodnotné umělecké sbírky: sbírka Jiřího a Běly Kolářových a sbírka pro Jindřicha Chalupeckého. Naším posláním je zprostředkovat české a světové veřejnosti prostřednictvím těchto sbírek svědectví o nelehké době, v níž řečené umění vznikalo a jež by neměla být zapomenuta.

Sbírka Jana a Medy Mládkových

Sbírka Jana a Medy Mládkových

František Kupka, Otto Gutfreund, Jiří Kolář a rozsáhlá sbírka středoevropskéh umění dohromady tvoří základní pilíř Sbírky Jana a Medy Mládkových. Meda Mládková studovala v první polovině padesátých let v Paříži dějiny umění...

Sbírka Jiřího a Běly Kolářových

Sbírka Jiřího a Běly Kolářových

Sbírka se utvářela v průběhu několika desítek let. Odpovídá Kolářovu zájmu o umění přinášející neobvyklé pohledy na současný svět. Zároveň z ní vyzařuje jeho respekt k odkazu tradic. Promítá se do ní otevřenost k nejrůznějším druhům projevu...

Sbírka Jindřicha Chalupeckého

Sbírka pro Jindřicha Chalupeckého

Sbírka vznikla v závěru roku 1989 a byla pak vystavena v pražské Národní galerii pod názvem K poctě Jindřicha Chalupeckého. Měla být prodána a výtěžek věnován na zakoupení hemodialyzačního přístroje pro těžce nemocného teoretika...Hlavní navigace: