Umělecká sbírka manželů Kolářových

Sbírka se utvářela v průběhu několika desítek let. Odpovídá Kolářovu zájmu o umění přinášející neobvyklé pohledy na současný svět. Zároveň z ní vyzařuje jeho respekt k odkazu tradic. Promítá se do ní otevřenost k nejrůznějším druhům projevu a schopnost nacházet nové souvislosti.

Sbírka se rozděluje na několik částí. V první z nich jsou díla klasiků českého moderního umění, k nimž patří Josef Václav Myslbek, Luděk Marold, Josef Mařatka nebo Alfons Mucha. Kolekce obsahuje i tvorbu některých významných představitelů avantgardních směrů první poloviny 20. století - sérii pozoruhodných abstraktních obrazů Františka Kupky, objevné koláže Vojtěcha Preissiga, sérii grafik Josefa Čapka, díla Františka Tichého, Václava Tikala, Václava Špály, Aloise Wachsmanna.

Zajímavou část tvoří okruh Skupiny 42, k níž Jiří Kolář patřil. Najdeme v ní obrazy, kresby, grafické listy Jana Kotíka, Františka Grosse, Františka Hudečka, Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, Jana Smetany nebo fotografie Miroslava Háka. Další oddíl představují autoři, kteří přinášejí nejrůznější experimentální postupy. K těmto osobnostem, nastupujícím hlavně koncem padesátých a počátkem šedesátých let, se řadí například Ladislav Novák, Vladimír Boudník (kolekci Vladimíra Boudníka však Jiří Kolář věnoval Galerii hl. m. Prahy), Vladimír Burda, Milan Dobeš, Čestmír Janošek, Milan Grygar, Josef Hampl, Jiří Hilmar, Jan Koblasa, Antonín Málek, Jiří Valenta, Karel Malich, Vladislav Mirvald, Pavla Mautnerová, Robert Piesen, Stanislav Podhrázský či Mikuláš Medek. Z následující generace jsou zastoupeni například Olaf Hanel, Robert Wittmann, Miloslav Moucha ad.

Objevují se v ní také díla konceptuálních umělců a dokumentace k některým jejich akcím. K nim patří Milan Knížák, Jan Mlčoch, Karel Miler. Důležitý je také oddíl zahraničního umění, k němuž se řadí August Rodin, Francois Morellet, George Maciunas, Hans Hartung ad. Jiří a Běla Kolářovi věnovali sbírku Nadaci Jana a Medy Mládkových - Museu Kampa s tím, že se zatím do této instituce přestěhuje její část, k níž však patří celá řada unikátních uměleckých děl.

Další sbírky Musea Kampa

Sbírka Jana a Medy Mládkových

Sbírka Jana a Medy Mládkových

František Kupka, Otto Gutfreund, Jiří Kolář a rozsáhlá sbírka středoevropskéh umění dohromady tvoří základní pilíř Sbírky Jana a Medy Mládkových. Meda Mládková studovala v první polovině padesátých let v Paříži dějiny umění...

Jindřicha Chalupeckéhoch

Sbírka pro Jindřicha Chalupeckého

Sbírka vznikla v závěru roku 1989 a byla pak vystavena v pražské Národní galerii pod názvem K poctě Jindřicha Chalupeckého. Měla být prodána a výtěžek věnován...
Hlavní navigace: