Vážení přátelé a příznivci Medy Mládkové a Musea Kampa.

Dnes jsme se dozvěděli radostnou zprávu.

Hlasování občanů o využití Werichovy vily vyhrál s celkovým počtem 6898 hlasů projekt naší nadace.

Děkujeme tímto všem zúčastněným za podporu a účast v hlasování!

Pevně věříme, že zastupitelé a MČ Praha 1 budou při rozhodování o dalším osudu a využití Werichovy vily respektovat výsledky ankety a názor všech občanů České republiky, kteří se ankety zúčastnili.

Naším cílem je vytvořit z Werichovy vily kulturní prostor sloužící k setkávání a vzdělávání, prostor pro návštěvníky všech věkových kategorií, kde by byla kromě jiného multimediální expozice, multifunkční sál pro přednášky, divadelní festivaly, diskuse i dočasné výstavy.

Kromě části věnované Janu Werichovi, Vladimíru Holanovi a dalším významným obyvatelům tohoto domu, budou organizovány vzdělávací programy a další akce s důrazem na práci s mladými lidmi.

Jedním z hlavních cílů je přispět k výchově nové generace kulturně vzdělaných lidí, které budou moci získat zkušenosti z osobního setkání s významnými představiteli kultury a veřejného života.

Meda Mládková usiluje o zprovoznění Werichovy vily již několik let. Jelikož návrh na programové využití se vhodně doplňuje s programem Nadace Charty 77, budeme v případě realizace našeho projektu spolupracovat s tímto partnerem.

Podrobné informace o projektu a jeho popis najdete níže.

Projekt

Werichova vila byla vždy místem setkávání, dialogu a diskuse. Chceme na tuto tradici navázat a uvést ji v život formou kulturně-společenského centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce, které bude otevřené a vstřícné ke všem, kteří si přejí trávit svůj volný čas kreativně.

Projekt Oživení Werichovy vily má za úkol vytvořit z tzv. Werichovy vily na pražské Kampě kulturní prostor sloužící k setkávání a vzdělávání různorodých skupin lidí. Vybuduje důstojnou moderní expozici osobnostem, které jsou spjaty s tímto unikátním prostorem, především Janu Werichovi, Jiřímu Voskovci a Vladimíru Holanovi, a to v kvalitě a rozsahu odpovídajícím jejich významu pro českou kulturu. Expozice bude zaměřena na potřeby nejrůznějších cílových skupin, bude zahrnovat literární i výtvarné artefakty vytvořené danými osobnostmi, samozřejmostí budou doprovodné informace k expozici v klasické tištěné formě i v interaktivní podobě. Kromě stálé expozice muzejního charakteru budou v prostorách Werichovy vily organizovány dočasné výstavy, doprovodné akce k výstavám, přednášky a vzdělávací programy, divadelní představení, autorská čtení a další společenské akce, které budou svým obsahem korespondovat se základní ideou projektu.

Nadace hodlá klást důraz na celou škálu lektorských programů, které budou zacílené především na práci s mladými lidmi a tím přispějí k výchově nové generace kulturně zainteresovaných a vzdělaných lidí. Kromě školní mládeže a studentů nechce nadace v kulturním centru Jana Wericha a Jiřího Voskovce zapomenout ani na nejmenší návštěvníky z řad předškolních dětí a na rodiny s dětmi, pro něž bude připraven prostor k pravidelnému setkávání a aktivitám.

Celý  projektu Oživení Werichovy vily si můžete stáhnout v PDF formátu.

Další informace o projektech ostatních uchazečů najdete na webu Prahy 1.

Projekt podpořili a účast na realizaci programů předběžně potvrdili:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Divadelní fakulta AMU v Praze

Institut umění Divadelní ústav

Památník národního písemnictví

Národní muzeum

Rada pro mezinárodní vztahy

 

Děkujeme za podporu.

Meda Mládková a Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

 

 

- svůj podpis můžete také připojit zde.Hlavní navigace: