Drazí přátelé,

Museum Kampa pečuje o jednu z nejvýznamnějších kolekcí uměleckých děl Františka Kupka, Otto Gutfreunda, sbírku Jiřího a Běly Kloářových, sbírku pro Jindřicha Chalupeckého a kolekci středoevropského moderního umění z let 1965-1985. Od slavnostního zahájení činnosti Musea v září roku 2003 jsme pro Vás uspořádali již přes 50 výstav významných autorů jakými jsou například Yoko Ono, Karel Malich, Matej Krén, Joseph Beuys, Julian Opie, František Kupka, Piet Mondrian, Theodor Pištěk či Andy Warhol.

Vedle výstavní činnosti se podílíme i na jiných aktivitách, například připravujeme doprovodné programy pro školy, rodiny s dětmi a firmy a speciální programy k příležitostem Mezinárodního dne dětí či Pražské muzejní noci. Počátkem roku 2008 jsme nově otevřeli lektorské oddělení, které zajišťuje zábavné vzdělávací programy a workshopy pro školní mládež, seniory, hendikepované, ale i odborné přednášky pro veřejnost. V listopadu 2007 jsme ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis a významným českým literárním teoretikem profesorem Ladislavem Matějkou vydali již druhý svazek třídílného souboru korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha, který byl vyhlášen Knihou roku 2007. Ve snaze co nejvíce zpřístupnit naše sbírky veřejnosti jsme od listopadu roku 2006 zavedli volný vstup do stálých expozic zdarma, a to každou první středu v měsíci, volný vstup jsme byli bohužel nuceni zrušit.

I v budoucnu bychom pro Vás rádi připravovali bohatý výstavní program a řadu jiných zajímavých aktivit, které by se staly významnou kulturní událostí. Jejich realizace jsou však velice nákladné. Vzhledem k tomu, že Nadace Jana a Medy Mládkových je neziskovou organizací, musíme hledat jiné způsoby a možnosti získávání finančních zdrojů. Právě Přátelé Musea Kampa velkoryse podporují naše aktivity a péči o náš národní poklad.

Přidejte se k Přátelům Musea Kampa. Dveře našeho muzea pro Vás budou stále otevřeny!


Společnost Přátel Musea Kampa sdružuje příznivce výtvarného umění. Vstupem mezi Přátele Musea získáte řadu různých výhod a bonusů. Přínos pro členy Přátel Musea Kampa spočívá v možnosti volného vstupu do stálých expozic a na krátkodobé výstavy a v účasti na přednáškách, odborných výkladech k vybraným výstavám a dalších aktivitách, o nichž jsou členové pravidelně informováni.
Členské příspěvky využíváme výhradně pro péči o sbírky a uskutečňování výstavního programu. Pomohou nám také při přípravě ostatních programů, jako je Muzejní noc, Dětský den a jiné akce pro členy přátel muzea nebo pro děti z dětských domovů Klokánek.   

Bude nám ctí, pokud se i Vy stanete členem společnosti Přátel a podpoříte tak Museum Kampa a jeho aktivity.

S úctou,

Ředitel Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových

Mgr. Jan Smetana


Přátelé Musea


Hlavní navigace: