Výstavní plán na rok 2016

Josef Istler

8. října 2016 – 15. ledna 2017

Malíř – mistr papíru a slova – malíř – sochař – výtvarníci odlišné generace, zaměření, zkušeností i tvorby. Nicméně přesto je jejich společná výstava více než logická.

Malíř a grafik Josef Istler (1919–2000) byl členem skupiny Ra, spolupracoval s mezinárodním seskupením Cobra a velkým dílem se zasloužil o prosazení informelních tendencí na české výtvarné scéně. Výstava připravovaná pro Muzeum Kampa představí autorovu invenci širokého rozsahu – od prací informelního charakteru s kořeny v surrealistickém výrazu, až po abstraktní liniové kompozice a figurativní práce. Celek bude sestávat z děl ze státních a soukromých sbírek převážně z ČR.

Výstava surrealistického malíře Josefa Istlera bude probíhat v přízemí, prvním patře a konírně, připravuje ji Dr. Iva Mladičová ve spolupráci s Milanem Mikušem. 

 Hlavní navigace: